Активная арт-площадка для презентации актуального беларуского и европейского искусства

Минск, ул. Октябрьская, 19
(открытие в скором времени)

+375 29 366 75 16
(временный номер)

Рубрыкi
Сябры галерэi
  • ADSL
  • Livejournal
  • Art Activist
  • Сцепаноўскі, Папакуль і партнёры
  • Red Graphic
Навіны
Август 19, 2011 | Беларусь

I,Minsk! I,Culture!

I,Minsk! I,Culture!

Болей за 400 культурных падзей! 100 дзён! 10 часавых паясоў! 10 сусветных сталіц – у тым ліку і Мінск!

У 2011 годзе Польшча старшынюе ў Еўразвязе. З гэтай нагоды створана ўнікальная культурная праграма – I, CULTURE THE INTERNATIONAL CULTURAL PROGRAM OF THE POLISH EU PRESIDENCY. Мэта праграмы – пазнаёміць іншыя краіны з сучаснай культурай Польшчы – “крэатыўным цэнтрам Еўропы” (“the creative hub of Europe”).

Мерапрыемства праграмы, распрацаваныя Інстытутам Адама Міцкевіча сумесна з польскімі і замежнымі партнёрамі, пройдуць у вядучых галерэях, тэатрах і клубах Лондана, Берліна, Мадрыда, Токіа, Пекіна, Бруселя, Парыжа, Масквы, Кіева і Мінска.

У Мінску Праграма пачнецца ў верасні: беларусы змогуць пазнаёміцца з пяццю праектамі, што прэзентуюць сучасную польскую куьтуру і яе найбольш выбітных прадстаўнікоў, вядомых усяму свету.

Караль Шыманоўскі.

Караль Шыманоўскі, польскі кампазітар, якога называюць «другім пасля Фрэдэрыка Шапэна».

Яго творы становяцца ўсё больш папулярнымі сярод вядомых музыкаў і оперных рэжысёраў, у ліку якіх – Валерый Гергіеў, Дэвід Паунтні, Марыюш Трылінскі, а опера Шыманоўскага "Кароль Рогер" лічыцца адной з самых важных опер пачатку 20 стагоддзя.

• Станіслаў Лем.

Станіслаў Лем – польскі пісьменнік, творы якога перакладаюць найчасцей, летуценнік і вяшчун, які “прадказаў” сучасную цывілізацыю.

Газета The New York Times назвала яго «Іяганам Себасцьянам Бахам літаратуры 20-га стагоддзя». Яго раманы натхнілі на стварэнне шэдэўраў класікаў сусветнага кіно: Андрэя Таркоўскага, Стывена Содэрберга ("Салярыс") і Ары Фольмана ("Футуралагічны кангрэс").

У межах Праграмы тэатр Biuro Podróży («Бюро Падарожжаў») прадставіць авангардны перфоманс "Планета Лема", заснаваны на творах пісьменніка.

• Чэслаў Мілаш.

Чэслаў Мілаш – адзін з чатырох польскіх лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі па літаратуры. Сімвалічна, што год старшынства Польшчы ў Савеце Еўропы супаў з 100-гадовым юбілеем з дня нараджэння пісьменніка.

Беларусам будзе прэзентаваная аўдыёкніга паэзіі Мілаша ў перакладзе на беларускую мову. Усяго ў свеце з'явіцца некалькі такіх кніг, перакладзеных на нацыянальныя мовы краін-удзельніц Праграмы і начытаных вядомымі дзеячамі культуры.

• "Дапаможнік-гід па паляках".

Серыя дакументальных фільмаў, што займальна і іранічна распавядае пра сучасную Польшчу і палякаў. Фільмы прысвечаныя рок-музыцы, модзе, гульням і цацкам, альпінізму і сэксуальным звычаям. Адна стужка знятая Бартэкам Канопкам, намінантам на прэмію Оскар.

• I, CULTURE Puzzle.

Праект, што аб'яднае краіны-удзельніцы Праграмы. У кожнай сталіцы будзе арганізаваны варкшоп, на якім пад кіраўніцтвам польскага дызайнера Монікі Якубяк ўручную будзе сшыты фрагмет пазла – за кожнай краінай «замацаваны» асобны элемент.

Пасля фрагменты злучаць у палатно "I,CULTURE". За кожным этапам праекта можна будзе сачыць он-лайн.

У межах праекта створана спецыяльная старонка ў Facebook:

https://www.facebook.com/pages/Culturepl-Belarus/136175173123218

На старонцы будуць з’яўляцца фота- і відэаматэрыялы, прысвечаныя праекту, а таксама ладзіцца конкурсы, у якіх можна будзе выйграць дызайнерскія сувеніры і запрашальныя на мерапрыемствы.

Заходзьце на старонку і падтрымайце культурны дыялог з нашым бліжэйшым суседам! Чакаем у госці!

Спасылка на відэа пра праект:

http://www.youtube.com/watch?v=2ZuP0fKevyw&feature=player_embedded

 

I,Minsk! I,Culture!

Более 400 культурных событий! 100 дней! 10 часовых поясов! 10 мировых столиц – и Минск в их числе!

В 2011 году Польша председательствует в Совете Евросоюза. В связи с этим создана уникальная культурная программа – I, CULTURE THE INTERNATIONAL CULTURAL PROGRAM OF THE POLISH EU PRESIDENCY, в рамках которой пройдёт более 400 мероприятий в 10 столицах мира, включая Минск. Задача программы – познакомить другие страны с современной культурой Польшы – “креативным центром Европы” (“the creative hub of Europe”).

Мероприятия Программы, разработанные Институтом Адама Мицкевича совместно с польскими и зарубежными партнёрами, пройдут в ведущих галереях, театрах и клубах Лондона, Берлина, Мадрида, Токио, Пекина, Брюсселя, Парижа, Москвы, Киева и Минска.

В Минске программа начнётся в сентябре: белорусы смогут познакомиться с пятью проектами, которые представят современную польскую культуру и её самых выдающихся представителей, известных всему миру.

• Кароль Шимановский

Кароль Шимановский, польский композитор, которого называют «вторым после Фредерика Шопена». Его работы становятся все более популярны среди известных музыкантов и оперных режиссеров, в числе которых – Валерий Гергиев, Дэвид Паунтни,Мариуш Трелинский, а опера Шимановского "Король Рогер" считается одной из самых важных современных опер начала 20 века.

• Станислав Лем

Станислав Лем – самый переводимый польский писатель, мечтатель и провидец, «предсказавший» современную цивилизацию. Газета The New York Times назвала его «Иоганном Себастьяном Бахом литературы 20-го века». Его романы вдохновили на создание шедевров классиков мирового кино: Андрея Тарковского, Стивена Содерберга ("Солярис") и Ари Фольмана ("Футурологический конгресс").

В рамках Программы театр Biuro Podróży («Бюро Путешествий») представит авангардный перфоманс "Планета Лема", основанный на произведениях писателя.

• Чеслав Милош

Чеслав Милош – один из четырех польских лауреатов Нобелевской премии по литературе. Символично, что год первого председательства Польши в Совете Европы совпал со 100-летним юбилеем со дня рождения писателя.

Белорусам будет презентована аудиокнига поэзии Милоша, переведённой на белорусский язык. Всего в мире появится несколько таких книг, переведённых на национальные языки стран-участниц Программы и начитанных известными деятелями культуры.

• “Пособие-гид по поляках”

Серия документальных фильмов, занимательно и иронически рассказывающая о современной Польше и поляках. Фильмы посвящены рок-музыке, моде, играм и игрушкам, альпинизму и сексуальным обычаям. Одна картина снята Бартеком Конопкой, номинантом на премию Оскар.

• I,CULTURE Puzzle

Проект, который объединит страны-участницы Программы. В каждой столице будет организован воркшоп, на котором под руководством польского дизайнера Моники Якубяк вручную сошьют фрагмет паззла – за каждой страной «закреплён» отдельный элемент. Затем фрагменты соединят в полотно «I, CULTURE». За каждым этапом проекта можно будет следить он-лайн.

В рамках проекта создана специальная страничка в Facebook:

https://www.facebook.com/pages/Culturepl-Belarus/136175173123218

На страничке будут появляться фото- и видеоматериалы, посвящённые проекту, а также проводиться конкурсы, в которых можно выиграть дизайнерские сувениры и пригласительные на мероприятия.

Заходите страничку и поддержите культурный диалог с нашим ближайшим соседом. Ждём в гости!

Ссылка на видео о проекте:

http://www.youtube.com/watch?v=2ZuP0fKevyw&feature=player_embedded

 

I,Minsk! I,Culture!

More than 400 amusing cultural events! 100 days! 10 time zones! 10 capitals including MINSK!

In 2011 Poland is a Presidency country of the EU Council. Due to this -- a big and unique international cultural program I,Culture is implemented worldwide. There are more than 400 amusing cultural events within the framework of the project , which are being held in 10 ten capitals including Minsk. The events will introduce Poland as a modern and unique country with a rich and creative contemporary culture: the creative hub of Europe. Polish projects prepared by the Adam Mickiewicz Institute in collaboration with Polish and international partners will be presented at leading galleries, theatres, clubs and festivals in Brussels, Paris, London, Berlin, Madrid, Moscow, Kyiv, Minsk, Beijing and Tokyo at venues popular with the public.

Starting from September Minsk will see this great project! Citizens of Minsk will have a great opportunity to see and take part in many amusing events! I

, CULTURE project in Minsk will rest on 5 pillars featuring icons of contemporary Polish culture:

• Karol Szymanowski, the Polish composer deemed second only to Fryderyk Chopin. His works are increasingly popular with acclaimed musicians and opera directors including Valery Gergiev, David Pountney, Mariusz Treliński. The Programme includes concert and chamber performances of Szymanowski’s music as well as his opera “King Roger”, considered one of the most important modern operas of the early 20th century.

• Stanisław Lem, the visionary and commentator of contemporary civilisation, has been dubbed J.S. Bach of 20th century literature by The New York Times. The main event is the avant-garde outdoor performance “Planet Lem” by Teatr Biuro Podróży based on Lem’s fiction. Lem is the most translated Polish writer and a favourite of the best film directors including Andrei Tarkovsky, Steven Soderbergh (“Solaris”) and Ari Folman (who has started shooting “Futurological Congress”).

• Czesław Miłosz, one of four Polish Nobel Prize for Literature winners. The Polish Presidency is an opportunity to publish a very special audiobook with Miłosz’s poetry interpreted in several languages by international film and theatre stars. 2011 is the Czesław Miłosz Year: the first Polish Presidency symbolically coincides with the 100th anniversary of the birth of Czesław Miłosz.

• Guidebook to the Poles: a series of documentary films presenting an engaging, tongue-in-cheek story of contemporary Polish society. It is a recent history of Poland and Poles presented through rock music, fashion, games and toys, mountaineering and sex mores. One of the documentaries will be directed by Academy Award Nominee Bartek Konopka.

• Public space interactive multimedia project I,CULTURE - contemporary craft workshop. It will bring together participants in Beijing, Berlin, Brussels, Copenhagen, Kyiv, London, Madrid, Minsk, Moscow, Paris, Tokyo and Warsaw. A happening animated in each city by Polish artist Monika Jakubiak will create a gigantic piece of the puzzle made of black and white canvas. The online audience will watch the process of creating the pieces and putting together the puzzle.

We created a special FB page for the project, which will be fulfilled with interesting content, different contests with nice presents, unique videos and photos etc.

You can also win free invitations and tickets to all our events there!

https://www.facebook.com/pages/Culturepl-Belarus/136175173123218

Like our page and feel free to culturally communicate with our closest neighbour and friend! We are kindly awaiting you on our page!

Link to the video of our project:

http://www.youtube.com/watch?v=2ZuP0fKevyw&feature=player_embedded